சிறுப்பிட்டி நந்தன் மலேசியாவில்...

நம்ம சிறுப்பிட்டி நந்தன் மலேசியாவிற்கு பயணமாகியுள்ளார் என அவர் தரப்பில் பேச வல்ல அதிகாரி தெரித்துள்ளார் அத்துடன் அவர் பயணமாவதற்கு முதல் நாள் நண்பர்களுக்கு விருந்து ஒன்றும் கொடுத்துளளார் அது தொடர்பான புகைப்படமும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன....
[JHC2003 செய்திகளுக்காக உங்கள் பிரதாப்]

1 பின்னூட்டங்கள்:

பகீ said...

எப்பயில இருந்து பிரதாப்புக்கு பதிலா பாலன் எல்லாம் செய்ய வெளிக்கிட்டவர்???

நம்மளைப்பத்தி

இந்த பதிவு எங்கள் பள்ளிக்காலத்தை மீள் நினைவுபடுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும். அத்தோடு தூரத்தே இருக்கும் பள்ளிக்கால நண்பர்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு பாலமாயும் ஆகலாம். உங்களுக்கு விரும்பினால் இதனை ஒரு மலரும் நினைவுக்கூடமெனவும் எண்ணிக்கொள்ளலாம். யாழ் இந்துவில் 2003 ம் ஆண்டு படித்து முடித்து ???? வெளியேறியவர்கள் பங்களிக்கும் ஒரு இடம் இது. இணையவிரும்பினால் ஒரு மின்னஞ்சல் தாருங்கள்.
2003jhc at gmail dot com