குரங்கின் கையில் பூமாலை

நம்ம ரூபன் அவர்களின் கையில் webcam ஒன்னு அகப்பட்டு அது பாடாதபாடுபடுவதாக நமது 
jhc 2003 இன் கண்டி செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார். இத்தகவலை உறுதிப்படுத்தும்படியாக அமைந்த 
ரூபனின் புகைப்படங்கள் சில உங்களின் பார்வைக்கு விடப்படுகின்றது.

0 பின்னூட்டங்கள்:

நம்மளைப்பத்தி

இந்த பதிவு எங்கள் பள்ளிக்காலத்தை மீள் நினைவுபடுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும். அத்தோடு தூரத்தே இருக்கும் பள்ளிக்கால நண்பர்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு பாலமாயும் ஆகலாம். உங்களுக்கு விரும்பினால் இதனை ஒரு மலரும் நினைவுக்கூடமெனவும் எண்ணிக்கொள்ளலாம். யாழ் இந்துவில் 2003 ம் ஆண்டு படித்து முடித்து ???? வெளியேறியவர்கள் பங்களிக்கும் ஒரு இடம் இது. இணையவிரும்பினால் ஒரு மின்னஞ்சல் தாருங்கள்.
2003jhc at gmail dot com