காதலர்தின நல்வாழ்த்துக்கள்


நமது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக காதலர்கள் அனைவருக்கும் jhc2003 சார்பாக இனிய காதலர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.


காதல் இல்லாமல் நாம் வாழ்வதும் வாழ்வா.............!

காதல் இல்லாமல் நாம் சாவதும் சாவா.......................!

காதல் பண்ணுங்கள், இன்பமாக வாழுங்கள்.................!

0 பின்னூட்டங்கள்:

நம்மளைப்பத்தி

இந்த பதிவு எங்கள் பள்ளிக்காலத்தை மீள் நினைவுபடுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும். அத்தோடு தூரத்தே இருக்கும் பள்ளிக்கால நண்பர்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு பாலமாயும் ஆகலாம். உங்களுக்கு விரும்பினால் இதனை ஒரு மலரும் நினைவுக்கூடமெனவும் எண்ணிக்கொள்ளலாம். யாழ் இந்துவில் 2003 ம் ஆண்டு படித்து முடித்து ???? வெளியேறியவர்கள் பங்களிக்கும் ஒரு இடம் இது. இணையவிரும்பினால் ஒரு மின்னஞ்சல் தாருங்கள்.
2003jhc at gmail dot com