இலண்டன் பயணமாகிறார் நிஷாந்தன்

எமது நண்பர் க.நிஷாந்தன் 03/07/2008 இலண்டன் பயணமாகிறார் .அவர் 08/07/2008 அன்று Middlesex University, London இல் நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெறவுள்ளார். இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் இலண்டனில் உள்ள எமது நண்பர் ஜனேந்திரனும் பட்டம் பெறவுள்ளார்.இவர்கள் இருவருக்கும் JHC2003 இன் வாழ்த்துக்கள்.மற்றும் நண்பர் நிஷாந்தனின் பார்ட்டியில் கலந்து கொண்ட எங்கள் நண்பர்களின் புகைப்படங்களும் நண்பர் நிஷாந்தன் புடவை கொள்வனவின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களும் மற்றும் நண்பர் கந்தாவிற்கு புடவைகளை ரூபன்,கமல் கொள்வனவு செய்த போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படமும்............

நம்மளைப்பத்தி

இந்த பதிவு எங்கள் பள்ளிக்காலத்தை மீள் நினைவுபடுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும். அத்தோடு தூரத்தே இருக்கும் பள்ளிக்கால நண்பர்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு பாலமாயும் ஆகலாம். உங்களுக்கு விரும்பினால் இதனை ஒரு மலரும் நினைவுக்கூடமெனவும் எண்ணிக்கொள்ளலாம். யாழ் இந்துவில் 2003 ம் ஆண்டு படித்து முடித்து ???? வெளியேறியவர்கள் பங்களிக்கும் ஒரு இடம் இது. இணையவிரும்பினால் ஒரு மின்னஞ்சல் தாருங்கள்.
2003jhc at gmail dot com