விஜித்தும் கள்ளனும்
பிந்திய செய்தி!!!

கள்ளனைப்பிடிக்க விஜித் நண்பர்களுடன் வீதி எல்லாம் தேடல்
இது பற்றிய தகவல் அறியத்தருவோருக்கு விஜித்தின் கண்ணாடி பரிசாக வங்கப்படும்
குறிப்பு: "கண்ணாடி களவு போனமைக்கு வருந்துகிறோம்"

0 பின்னூட்டங்கள்:

நம்மளைப்பத்தி

இந்த பதிவு எங்கள் பள்ளிக்காலத்தை மீள் நினைவுபடுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும். அத்தோடு தூரத்தே இருக்கும் பள்ளிக்கால நண்பர்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு பாலமாயும் ஆகலாம். உங்களுக்கு விரும்பினால் இதனை ஒரு மலரும் நினைவுக்கூடமெனவும் எண்ணிக்கொள்ளலாம். யாழ் இந்துவில் 2003 ம் ஆண்டு படித்து முடித்து ???? வெளியேறியவர்கள் பங்களிக்கும் ஒரு இடம் இது. இணையவிரும்பினால் ஒரு மின்னஞ்சல் தாருங்கள்.
2003jhc at gmail dot com